Я за здоровое питание

Конечно, здоровое питание очень важно для человеческого организма, особенно для детей, но я люблю фастфуд, потому что они очень вкусные. Хотя стараюсь есть много фруктов. Очень люблю ананас. Ананас содержит очень мало белков и жиров, но много углеводов и сахаров. В нем имеются витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, РР, макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор), железо, медь. В соке ананаса содержится растительный фермент бромелайн, повышающий ферментативную активность.

Թեսթ 5, Պատմում է ինքը՝ Չարլի Չապլինը

Ես ծնվել եմ 1889-ի ապրիլի 16-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Ուոլվորթի շրջանում, Իսթ-լեյն փողոցում: Ես լրագիր եմ վաճառել, խաղալիքներ սոսնձել, աշխատել եմ տպարանում, ապակի փչողի արվեստանոցում, բայց գիտեի, որ դրանք ժամանակավոր են, ի վերջո, դերասան եմ դառնալու: 

 … Հինգ տարեկան հասակում իմ առաջին ելույթի համար ես պարտական եմ մորս… Նա ինձ մենակ չէր թողնում վարձով բնակարանում և սովորաբար հետը (տանել)  թատրոն: Հիշում եմ, թե ինչպես կանգնած էի բեմի հետևում, երբ հանկարծ մորս ձայնը խզվեց: Հանդիսականներն սկսեցին ծիծաղել, բղավել. ես չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում: Իսկ աղմուկը գնալով մեծանում էր, և մայրիկս ստիպված եղավ բեմից հեռանալ: Նա սաստիկ հուզված էր, վիճում էր տնօրենի հետ: Հանկարծ տնօրենն ասաց, թե կարելի է նրա փոխարեն ինձ թողնել բեմ, և ձեռքիցս բռնած՝ ինձ բեմ տարավ ու (թողնել )այնտեղ մենակ: 

 Ահա բեմեզրի  լապտերների վառ լույսի տակ նվագախմբի նվագակցությամբ  ես սկսեցի երգել այն ժամանակ շատ տարածված փողոցային մի երգ: Չէի հասցրել երգի կեսն էլ երգել, երբ բեմի վրա անձրևի պես սկսեցին տեղալ մանր դրամներ:Ես ընդհատեցի երգը և (հայտարարել), որ նախ կհավաքեմ փողը, ապա կերգեմ: Իմ ռեպլիկն առաջ բերեց քրքիջ: Տնօրենը բեմ եկավ՝ թաշկինակը ձեռքին, և օգնեց ինձ՝դրամները հավաքելու: Ես վախեցա որ նա դրանք իրեն է պահելու: Հանդիսականները նկատեցին իմ երկյուղը, և դահլիճում քրքիջը սաստկացավ: Համոզվելով, որ նա փողը հանձնեց մորս, ես նոր միայն վերադարձա բեմ և ավարտեցի երգը: Երբ մայրս բեմ եկավ ինձ տանելու, նրան դիմավորեցին որոտընդոստ ծափահարություններով: Այդպիսին էր իմ առաջին, իսկ մորս՝ վերջին ելույթը: «Նոր դռնապանը» ֆիլմում կա մի դրվագ, ուր տնօրենն ինձ դուրս է անում աշխատանքից: Պաղատագին խնդրելով խղճալ ինձ՝ ես սկսեցի ձեռքի շարժումներով ցույց տալ, որ շատ երեխաներ ունեմ՝ մեկը մեկից փոքր: Ես խաղում էի խեղկատակային հուսալքման այդ տեսարանը, իսկ մեր տարեց  դերասանուհին, մի կողմ կանգնած, նայում էր մեզ: Պատահաբար նայեցի նրա կողմը, և, ի զարմանս ինձ, նրա աչքերում արցունք տեսա:  

– Ես գիտեմ, որ դա պետք է ծիծաղ առաջ բերի,- ասաց նա,- բայց նայում եմ ձեզ և (արտասվել) ահա: Նա հաստատեց այն, ինչ ես արդեն վաղուց էի զգում. ես օժտված էի ոչ միայն ծիծաղ, այլև արցունքներ առաջ բերելու ունակությամբ: 

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
————— տնօրենի —————— 

————— երգել ———————
————— առաջին—————— 

————— վերադարձ——— 

 2. Ի՞նչ է նշանակում պաղատագին բառը. 

 ա/ ստիպված
 բ/բարձրաձայն
 գ/ թախանձագին
 դ/ սառնասրտորեն  

3. Գրի՛ր տրված  բառերի հոմանիշները.
ա/ մենակ        _______միայնակ ________

բ/  սաստիկ    ________ուժգին_________ 

գ/ նոր              _______թարմ_________ 

դ/ փոքր           ________պուճուր_________ 

 4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը. 

ա/ բնակարան – պարզ
բ/ դռնապան – բարդ
գ/ ունակություն – ածանցավոր
դ/ մայրիկ – ածանցավոր  

5. Տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.  


   ա/ լապտերների 

   բ/ ծափահարությունների 

   գ / աչքերում 

   դ/ դերասանուհին 

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.  

ա/ քրքիջ-ածական
բ/երգ-գոյական
գ/ելույթ-գոյական
 դ/տեսարան-գոյական  

7. Տեքստի  մեջ  փակագծերում դրված բայերը անհրաժեշտ ձևով համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին. 

_______տանել________             _______տանում էր_________ 

_______թողնել___________                    ________թողեց_____________ 

________հայտարարել____________                    __________հայտարարեց_____________ 

_______արտասվել_____________                    _________արտասվում______________ 

8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը. 

    Մայրիկս ինձ սովորաբար հետը տանում էր թատրոն:
ենթակա      ________մայրիկը____________ 

ստորոգյալ    _______տանում էր_____________ 

9. Տեքստից դու՛րս գրիր  ուրիշի ուղղակի խոսք պարունակող մեկ  նախադասությունը:
– Ես գիտեմ, որ դա պետք է ծիծաղ առաջ բերի,- ասաց նա,- բայց նայում եմ ձեզ և արտասվում ահա:   

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ.
Ես վախեցա, որ նա դրանք իրեն է պահելու:

11. Ո՞ւմ էր պարտական Չապլինն  իր առաջին ելույթի համար:
Չապլինն  իր առաջին ելույթի համար պարտական է իր մայրիկին։


12. Ե՞րբ տնօրենը որոշեց Չապլինին թույլ տալ բեմ  բարձրանալ:
Երբ մայրիկը հեռացավ բեմից։——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13. Ինչո՞ւ Չապլինը ընդհատեց երգը.  

ա/ձայնը խզվեց
բ/վախեցավ, թե տնօրենը հավաքած դրամները պահելու է իրեն
գ/ փողերը հավաքելու նպատակով
դ/մոռացավ երգի բառերը  

14. Ինչպե՞ս տարեց դերասանուհին ընդունեց Չապլինի «Նոր դռնապանը» ֆիլմում խաղացած դերը.  

ա/ նրան բոլորովին դուր չէր եկել 

 բ/ անվերջ ծիծաղում էր  

գ/աչքերում արցունքներ էին հայտնվել  

դ/ ձանձրույթից հորանջում էր  

15. Ո՞րն էր  Չարլի Չապլինի հավատը իր դերասանական տաղանդի նկատմամբ:  

Նա օժտված էր ոչ միայն ծիծաղ, այլև արցունքներ առաջ բերելու ունակությամբ: 

Ա. դը Սենտ Էքզյուպերի. Փոքրիկ իշխանը (հատված 2)

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ____դարձավ_______

____խորհրդավոր____

____գաղտնիք____

____փորձեցի_____

 1. Ի՞նչ է նշանակում անընդհատ բառը.

ա/ չընդհատվող

բ/ ընդհանուր

գ/ընդհանրապես

դ/ հատ-հատ

 1. Դու՛րս գրիր թավ և ընդգծված բառերի հականիշները.
  պարզ-

գեղեցիկ-տգեղ

երկար-կարճ

ուղիղ-ծուռ

 1. Տրվ-ած բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը:

ա/ մեղմորեն – ածանցավոր

բ/ ինքնաթիռ — բարդ

գ/ մանչուկ — ածանցավոր

դ/ տուն – ածանցավոր:

 1. Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի.

ա/ հարց-հարցեր

բ/ նկար-նկարներ

դ/ մոլորակ-մոլորակներ

գ/ գառ-գառներ

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է:

Ո՞րն  է  սխալ.

ա/երկար — ածական

բ/ մոլորակ – գոյական

գ/ ինքնաթիռ – գոյական

դ/ փոքրիկ — թվական

 1. Դու՛րս գրիր տեքստի մեջ փակագծերում  առնված   բայերը  և   դի՛ր անհրաժեշտ ձևով (համապատասխանե-ցրո՛ւ տեքստին):

___տեսնել____                               ____տեսավ_____

___ընկնել____                               ____ընկավ____

___տխրել_____                              ____տխրեց____

 1. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

Նա գլուխը մեղմորեն օրորում էր:
ենթակա        ___նա___

ստորոգյալ   ____օրորում էր____

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական  նախադասություն:
   Սա ի՞նչ առարկա է:_____

 Ի՜նչ ես ասում, շատ հետաքրքիր է…_____

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ :

Ես չեմ սիրում երբ իմ ձախորդություններին անլուրջ են վերաբերվում:

 1. Դո՛ւրս գրիր փոքրիկ իշխանի ծիծաղը բնութագրող բառերը:
  գեղեցիկ, այնքան զրնգուն
 1. Ինչո՞ւ հեղինակի տրամադրությունը փչացավ.

ա/ ինքնաթիռը գեղեցիկ չէր նկարել

բ/նա չէր սիրում, որ իր ձախորդություններին անլուրջ էին վերաբերվում

գ/ փոքրիկ իշխանը իր նկարած ինքնաթիռը չէր հավանել

դ/փոքրիկ իշխանը չհրավիրեց իր մոլորակ

 1. Փոքրիկ իշխանը ի՞նչ հարցրեց, երբ առաջին անգամ տեսավ ինքնաթիռը.

Փոքրիկ իշխանն առաջին անգամ տեսնելով ինքնաթիռը, հարցրել էր, թե դա ի՞նչ առարկա է:

 1. Հեղինակի կարծիքով ̀ ո՞ւր կարող էր գնալ գառնուկը.
  գառնուկը  կարող է գնալ՝ ուր խելքին փչի, ու մի տեղ կկորչի

 1. Բացատրի՛ր «Ուղիղ գնաս, շատ հեռու չես գնա» միտքը:

Միշտ չէ, որ հարթ ճանապարհները տանում են լավ տեղ, պետք է հաղթահարել խոչընդոտներ։

«Слова-предметы, отвечающие на вопросы КОМУ? ЧЕМУ?»

Задание 1. Раскройте скобки.

Образец: Я говорил (Мария), что она не права. – Я говорил Марии, что она не права.

 1. Говори тише: ты мешаешь брату делать уроки.
 2. Я всегда отвечаю дедушке на его сообщения.
 3. Мама часто читает дочке по вечерам.
 4. Благодаря помощи друзей мальчик не отстал от класса во время болезни.
 5. Учитель ответил ученику на его вопросы.
 6. Я показала контролёру свой билет.
 7. Он продал машину своему соседу.
 8. Девочке стало холодно, и она закрыла окно.
 9. Пассажиру нужно купить билет.
 10. Пациенту нельзя выходить на улицу – ему запретил врач.
 11. Пешеходу можно переходить дорогу только на зелёный свет.
 12. Гостью надо успеть на поезд, поэтому ему пора уходить.
 13. Мальчику скучно.
 14. Благодаря лекарству, которое мне выписал врач, я быстро поправился.
 15. Анне нравится ходить на дискотеки.
 16. Ребёнку стало грустно, потому что ему не дали конфет.
 17. Малышу трудно ходить без помощи взрослых.
 18. Человеку нужно понимание и сочувствие.
 19. Они пошли по другой улице и потерялись.
 20. Туристу было жарко в номере.
 21. Собаке очень хотелось есть.
 22. Учителю понравился ответ ученика.
 23. Тане стало плохо.
 24. Мы подарили бабушке конфеты и цветы.
 25. Алёне было весело в компании близких друзей.
 26. Благодаря таланту хирурга операция прошла успешно.
 27. Слезами горю не поможешь.
 28. Делу – время, а потехе – час.
 29. Завтра я еду к другу в гости.
 30. Ходить по дороге ночью небезопасно.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Детям стало холодно на улице, и они зашли в дом.
 2. Братьям нужно рано вставать.
 3. Школьникам надо читать новый текст.
 4. Мы едем в гости к родственникам.
 5. Мне нужно позвонить родителям.
 6. Зрителям понравился новый спектакль.
 7. Александр привёз подарки своим друзьям.
 8. Учитель объяснил ученикам новое правило.
 9. Бабушка читает внукам сказку.
 10. Режиссёр объяснил актёрам, как они должны играть сцену.
 11. Марта подарила сёстрам духи на Восьмое марта.
 12. Москва слезам не верит.
 13. Дурная голова ногам покоя не даёт.
 14. Мы показали фотографии нашим знакомым.
 15. Директор написал письмо партнёрам из Москвы.

Кувшин с золотом

Слышать мне довелось от наших стариков, старики наши слышали от своих дедов, а их деды — от своих стариков, что жил когда-то бедняк-пахарь и был у него только клочок земли да пара волов.
И вдруг зимой у этого пахаря-бедняка издыхают волы. А когда наступила весна и пришло время пахать и сеять, без волов он не мог работать и сдал землю внаймы соседу. Стал этот сосед пахать, и вдруг плуг его наткнулся на что-то твёрдое. Смотрит он и видит большой глиняный кувшин, полный золота. Бросает он волов и плуг и бежит к хозяину земли.
— Эге, свет глазам твоим! — говорит. — В твоей земле отыскался кувшин с золотом, иди забирай его!
— Нет, братец, это золото не моё, — отвечает хозяин. — Ты снял у меня землю, ты пашешь, и всё, что в земле, твоё. Золото нашёл — пусть будет золото, всё равно оно твоё — бери!
Начинают спорить: один твердит — золото твоё, другой — нет, твоё. Спор разгорается, начинается драка.
Идут к царю с жалобой.
Как услышал царь о кувшине с золотом, глаза у него так и загорелись. Говорит:
— Не твоё золото и не его. Кувшин с золотом нашли в моей земле — значит, он мой.
И царь со своей свитой спешит туда, где нашли кувшин. Приходит, велит открыть его и видит: кувшин полон змей!
В ужасе и в гневе возвратился царь во дворец и повелел наказать дерзких пахарей, посмевших обмануть его.
— О государь, да продлится жизнь твоя, — завопили несчастные, — за что ты хочешь погубить нас? В кувшине никаких змей нет — там одно золото… чистое золото!
Царь посылает своих людей проверить. Люди идут, возвращаются и говорят — в кувшине золото!
— Вай! — удивляется царь, а про себя думает: «Наверно, я не разглядел как следует или не тот кувшин видел».
И снова идёт он туда, открывает кувшин, а в нём опять полно змей. Что за чудо? Никто понять не может. И царь приказывает собрать всех мудрецов своего царства.
— Растолкуйте, — говорит, — мудрецы, что это за чудо? Пахари нашли в земле кувшин с золотом. Иду я туда — в кувшине змеи, идут они — он полон золота. Что это может значить?
— Не прогневайся, о государь, на наши слова. Этот кувшин с золотом дарован бедным пахарям за их трудолюбие и честность. Когда идут они — находят золото, это награда им за честный труд. А когда идёшь ты и хочешь похитить чужое счастье — вместо золота находишь змей.
Царь содрогается и слов не находит в ответ.
— Хорошо, — говорит он наконец. — А теперь решите: кому из них принадлежит золото?
— Конечно, хозяину земли! — восклицает пахарь.
— Нет, тому, кто пахал землю! — возражает хозяин земли.
И опять начинается перебранка.
— Ладно-ладно, погодите, — останавливают их мудрецы. — Нет ли у вас детей — сына или дочери?
И оказалось, что у одного есть сын, а у другого дочь. Тогда мудрецы решают: поженить молодых и кувшин с золотом отдать им. Родители согласны, все довольны. Ссора кончается — начинается свадьба.
Семь дней и семь ночей справляют они свадьбу. А кувшин с золотом, полученный в дар за трудолюбие и честность, отдают они своим детям.
Золото — новобрачным, а змеи — жадному царю.

Вопрос

Кому бы вы отдали кувшин с золотом и почему? Я бы тօже отдал золото их детям.

«Слова-предметы, отвечающие на вопросы КЕМ? ЧЕМ?»

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Запишите правильную форму слов-предметов, отвечающих на вопросы КЕМ? ЧЕМ? (множественное число).

Образец. Самолёт летит над (реки), (поля), (города). – Самолёт летит над реками, полями, городами.

 • Машина стоит перед магазинами, перед киосками.
 • Документы лежат под книгами, под бумагами.
 • Я иду в музей с друзьями, с сёстрами.
 • Дети прятались за домами, за деревьями, за машинами.

Задание 2. Заполните пропуски словами по смыслу: с головой, с характером, с руками оторвут, со странностями, с честью, с горем пополам.

Образец. Я не сомневаюсь, что Саша прекрасно сдаст экзамены – он парень с головой.

 • Я легко продам эту машину – за такую цену у меня её с руками оторвут.
 • Мы с головой перевели документы с армянского, но в правильности перевода не
  уверены.
 • Наташа – девушка необычная и со странностями, но очень добрая и честная.
 • Володя – человек жёсткий, нелёгкий, как говорится, с характером , но подчинённые к нему
  привыкли.
 • Я горжусь своим отцом – у него была очень нелёгкая жизнь, но он с горем пополам вышел из
  всех испытаний.

Задание 3. Раскройте скобки. Вместо пропусков впишите предлоги между, с, перед, за, над.

Образец. На набережной стояло красивое белое здание ____ (колонны) из мрамора. – На набережной стояло красивое белое здание с колоннами из мрамора.

 • Мы с друзьями серьёзно задумались над словами учителя.
 • Перед экзаменами мы всегда много занимаемся.
 • За разговорами мы не заметили, как пролетело время.
 • Несколько недель больной был между жизнью и смертью, но благодаря усилиям врачей он поправился.

Задание 4. Измените предложения по образцу.

Образец. Игорь любит футбол. – Игорь увлекается футболом.

 • Я вчера встретила подругу. – Я вчера встречалась с подругой.
 • Шекспир сказал, что весь мир – театр, а люди в нем – актёры. – Шекспир назвал весь мир
  театром а людей в нём – актерами.
 • Муж Тани врач. – Таня замужем за врачом.
 • Экология – это наука об охране окружающей среды. – Наука об охране окружающей среды
  называется экологией.
 • Мне очень интересна история. – Я интересуюсь историей.
 • Андрей Васильевич получил звание профессора. – Андрей Васильевич стал профессором.
 • У меня нет времени разговаривать. У меня много дел. – У меня нет времени разговаривать, мне нужно заниматься делами.