Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը՝ քառակուսի

Կողմը 16սմ

Պարագիծ` 16×4=64

Մակերես 16×16=

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝

Պատկերի անվանումը՝ ուղղանկյուն

Երկարություն՝ 16սմ

Լայնություն՝ 10սմ

Պարագիծ 2x(16+10)=

Մակերես 16×10=

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝