Դասացուցակ

 4-1-րդ դասարան
 Հայրենագիտ
երկուշաբթիանգլերեն
Մայրենի
Ռուսերեն
Ընտրություն
Ընտրություն
  
երեքշաբթրտեխնոոգիա
Մայրենի
Մաթեմատ
Բնագիտութ
լող
լող
  
չորեքշաբթիմարմնակրթ
Մայրենի
Բնագիտութ
Հայրենագիտ
Մաթեմատ
 
  
հինգշաբթիԵրգ
Մաթեմատ
Ռուսերեն
տեխնոոգիա
անգլերեն
 
  
ուրբաթԵրգ
Մաթեմատ
Մայրենի
Մայրենի
Ընտրություն
Ընտրություն