Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Պարապմունք 40

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=31959

 22355      32406       
20  447     447       
  23        31959       
 20                    
   35                   
  35                   
   0                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

30184-7025:5+9683=19096

 70255      9683       
5   1405   +1405       
 20        11088       
20                     
  025                   
  25                   
   0                   
                        
      30184             
     11088             
      19096             
                        
                        
                        
                        
                        
                        

42588:7-2056+960:3=5174

1)425887     2)205        
42  6084  x  6        
  058       1230        
  56                   
    28  3)9603           
   28  9  320         
     0   06             
         6             
4)6084     0    5)4854    
1230          + 320    
 4854           5174    
                        
                        
                        
                        

2539+2747=4457

                        
 1)274   2)2539           
 x  7   +1918           
 1918    4457           
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

25300-7000:8+3494=28019

 1)70008    2)25300      
 64  875     875      
  60        24525      
  56                   
   40   3)24525         
   40   +3494         
    0    28019         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

40787-204:6+777:3=28421     

 1)4078    2)2046         
 x   7    18 34        
 28196      24          
           24          
             0          
 3)7773                  
 6  259   4)28196       
 17          34       
 15       28162       
   27                   
  27                   
   0   5)28162          
        +  259          
         28421          
                        
                        
                        

Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Պարապմունք 37

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)98001   
    725       7205   
   1459      90796   
                     
                     
   3)+96542           
      1459           
     98001           
                     

1000:48×200=

                     
 1)         2) x200  
                 8  
             1600  
                     
                    
                     
     3) 10004        
         8  25       
        20          
                     
                     
                     

2154:2030=1290

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:640:200=34200

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:7022=176

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Իմ անհատական ուսումնական պլանը

Անուն, Ազգանուն- Մուրադյան Էյվա

Դասարան- 4.1

Ճամբարային խումբ- «IT մեդիագրագետիկների ջոկատ»

Ընտրությամբ գործունեություն-Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ կրթություն- Դեռ ոչ
Երկարօրյա ծառայություն- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն՝ միակողմանի