Գումարման տեղափոխական հատկությունը

Պարապմունք 45

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=20000+6214=26214

6480+224+500+20=6480+20+500+224=6500+500+224=7224

375+600+25+300=375+25+300+600=400+600+300=1300

796+200+4+450=796+4+200+450=800+200+450=1450

38000+6550+2000=38000+2000+6550=40000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+700+2000+142=43000+2000+142=45142

750+2807+880+250=750+250+2807+880=3807+880=4687

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=534կմ

8կմ250մ-3կմ=5կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9կմ 620մ

6կմ700մ+300մ=7կմ

30կմ+352կմ+170կմ=552կմ

8կմ420մ-210մ=8կմ 210մ

5կմ385մ+7կմ400մ=12կմ 785մ

8կմ200մ+800մ=9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։

a=48մմ

b=18մմ-ով մեծ է a-ից

P=?

Լուծում

b=48+18=66մմ

P=2x(a+b)=2x(48+66)=2×114=228մմ

Պատասխան՝ 228մմ

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

a=48մմ

b=3-անգամ մեծ է a-ից

P=?

Լուծում

b=48×3=144մմ

P=2x(a+b)=2x(144+48)=192×2=384մմ

Պատասխան՝ 384մմ

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանո՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

40-20=20

Պատասխան՝ 20

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

120-100=20

Պատասխան՝ 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s