Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Պարապմունք 37

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)98001   
    725       7205   
   1459      90796   
                     
                     
   3)+96542           
      1459           
     98001           
                     

1000:48×200=

                     
 1)         2) x200  
                 8  
             1600  
                     
                    
                     
     3) 10004        
         8  25       
        20          
                     
                     
                     

2154:2030=1290

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:640:200=34200

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:7022=176