Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Պարապմունք 34

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

a=3սմ

b=7սմ

P=?

S=?

Լուծում

P=2x(a+b)=2x(3+7)=20սմ

S=axb=3×7=21սմ2

Պատասխան՝ 20սմ, 21սմ2

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

a=5սմ

b=9սմ

P=?

S=?

Լուծում

P=2x(a+b)=2x(5+9)=28սմ

S=axb=5×9=45սմ2

Պատասխան՝ 28սմ, 45սմ2

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

a=25սմ

b=18սմ

P=?

S=?

Լուծում

P=2x(a+b)=2x(25+18)=86սմ

S=axb=25×18=450սմ2

Պատասխան՝ 86սմ, 450սմ2

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։

S=3600սմ2

a=40սմ

P=?

Լուծում

b=S:a=3600:40=90սմ

P=2x(a+b)=2x(40+90)=260սմ

Պատասխան՝ 260սմ

5. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

a=23մ

b- 7մ-ով մեծ a-ից

S=?

Լուծում

b=23+7=30մ

S=axb=23×30=690մ2

Պատասխան՝ 690մ2

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։

a+b=16սմ

P=?

Լուծում

P=2x(a+b)=2×16=32սմ

Պատասխան՝ 32սմ

7. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

a=4մ

b=?

S=?

Լուծում

b=4×3=12

S=axb=4×12=48մ2

Պատասխան՝ 48մ2

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։

a-մեծ․5-ով

b-մեծ․10-ով

P=80սմ

Հին P=?

Լուծում

2x(5+10)=30սմ

80-30=50սմ

Պատասխան՝ 50սմ

Տնային առաջադրանք

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 2սմ է, մյուսը` 6սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

P=?

a=2սմ

b=6սմ

Լուծում

P=2x(a+b)=2x(2+6)=16սմ

Պատասխան՝ 16սմ

2Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։

a=30սմ

S=2400սմ2

b=?

P=?

Լուծում

b=2400:30=80սմ

P=2x(a+b)=2x(30+80)=220սմ

Պատասխան՝ 220սմ

3․ Ուղղանկյան լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 5 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

a=14մ

b-5մ-ով մեծ a-ից

S=?

Լուծում

b=14+5=19մ

S=axb=14×19=266մ2

Պատասխան՝ 266մ2

4. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։

a+b=36սմ

P=?

Լուծում

P=2x(a+b)=2×36=72սմ

Պատասխան՝ 72սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s