Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Պարապմունք 33

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

4×12=48սմ

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

3×3=9դմ2

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3=12սմ

12×12=144սմ2

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9սմ

9×9=81սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։

25:5=5սմ

5×4=20սմ

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

100:4=25դմ

25×25=625դմ2

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

21×4=84սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

8×8=64դմ2

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

42:3=14սմ

14×14=196սմ2

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

44:4=11սմ

11×11=121սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։

49:7=7սմ

4×7=28սմ