Հոկտեմբերի 29

Հոկտեմբերի 29

Տեսադասեր՝

  • 4-1 դասարան՝  հոկտ. 29` ժամը 10:00
  • 4-2 դասարան՝  հոկտ. 29` ժամը 11:00

Հորինի՛ր աշնանային մի սիրուն հեքիաթ: Հեքիաթդ նկարի՛ր ու վերնագրի՛ր:

Անգի՛ր սովորիր  նաև Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

  1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

Խաշամ-Աշնանը ծառերից  թափված տերևներ։

Անհամարձակոչ համարձակ

Որոտալդղրդալ

Կծկվելկուչ գալ

  • Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշմառախուղ

Շղարշ­-քող

Քամիհողմ

  • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

ամպ

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,

Աշնան

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:

Քամու ձայներ եմ լսում