Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

Պարապմունք 19

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․

1․ Երեք արկղում կա 127կգ խնձոր։ Առաջին արկղում կա 12կգ-ով ավելի, քան երրորդում։ Երկրորդում կա 8կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն խնձոր կա արկղերից յուրաքանչյուրում։

Լուծում

127-12+8=123

123:3=41

41-8=33

41+12=53

Պատասխան՝ 53կգ,  33կգ,  41կգ

2 Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

5418+333+444+333 =6528

6528:3=2176

2176-333=1843

1843-444=1399

Պատասխան՝ 2176, 1399, 1843

3 Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը։

140-25=115

115+14=129

129:3=43

43+25=68

43-14=29

Պատասխան՝ կարմիր 43մ, կապույտ 68մ, սպիտակ 29մ

4 Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երկրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

3456-345=3111

3111-612=2499

2499:3=833

833+345=1178

833+612=1445

Պատասխան՝ 1178, 833, 1445

5 Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երկրորդում , իսկ երկրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։ 

135-15=120

120-12=108

108:3=36

36+15=51

36+12=48

Պատասխան՝ 51, 36, 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s