Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

 • 485, 5, 487, 1478, 658

1478, 658, 487, 485, 5

 • 648, 478, 1584, 158647

158647, 1584, 648, 478

 • 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222, 55432, 55429, 6875, 6869, 436, 412, 99, 8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 4784, 348, 4789, 14

14, 348, 4784, 4789

 • 147, 14, 1854, 256478, 147651

14, 147, 1854, 147651, 256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

Լուծում

1450:2=725

1450+725=2175

Պատասխան՛  2175 լ ջուր

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

 • 14, 2, 5, 147, 47

147, 47, 14, 5, 2

 • 1458, 6587, 148758, 159654

159654, 148758, 6587, 1458

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 11, 9, 458647, 147147

9, 11, 147147, 458647

 • 678, 158, 14013, 18

18, 158, 678, 14013

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1Համեմատի՛ր

 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653214 < 653231
 • 35647 = 35647
 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653231 = 653231
 • 120024 < 119924

 2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 288<295
 • 5712<57882
 • 7235>7743
 • 723578>723948
 • 7412>7424

3 Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում։

20:5=4

Տնային առաջադրանքներ

1  Համեմատի՛ր

 • 35 < 589
 • 22424 < 45316
 • 7534 < 25321
 • 145647 < 351447
 • 55385 < 55458
 • 258788 < 258789
 • 44784 = 44784
 • 147682 > 47816

2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 6507>654
 • 52785<52815
 • 406754<40654