15․05․2020

  1. Կատարի՛ր սյունակով բազմապատկում։

413 x 2 =826

4 1 3
x 2
8 2 6

4603 x 5 =23015

4 6 0 3
x 5
2 3 0 1 5

398 x 7 =2786

3 9 8
x 7
2 7 8 6

 

4500 x 5=22500

4 5 0 0
X 5
2 2 5 0 0

745 x 300 =223500

7 4 5
x 3 0 0
2 2 3 5 0 0

582 x 300 =174600

5 8 2
x 3 0 0
1 7 4 6 0 0

  

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Կարմիր ավտոմեքենան սլանում էր կապույտի ետևից։ Հետո նրանք հավասարվեցին։ Ինչո՞ւ։

k

Ճիշտ պատասխանը գունավորիր դեղինով:

Ա․ Կարմիր մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Բ․ Կապույտ մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Գ․ Մեքենաների արագությունները հավասար են։

Բ․ Ռազմիկը քույրիկի համար նվեր պատրաստեց։ Այն գտնվում է կարմիր, կլոր հատակով, ժապավենով և բարձր տուփում։ Ո՞ր տուփում է նվերը։

kk

Պատ`  N2

Գ․ Սևուկը և Շեկլիկը միաժամանակ բազմոցից ցած թռան և վազեցին դեպի կերակրաամանին։ Շեկլիկը ավելի շուտ հասավ։ Ո՞ր կատվի արագությունն էր ավելի փոքր։

Ա․ Շեկլիկի   Բ․ Սևուկի

kkkk

Պատ՝   Սևուկ

Դ․ Անահիտը, մայրիկը և տատիկը շատ են սիրում կենդանիներ։ Մայրիկը սիրում է կատու, իսկ տատիկը չի սիրում շուն ու կատու։ Ի՞նչ կենդանի է սիրում Անահիտը։

kkkkk

Պատ՝   շուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s