13.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:

 1. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
 2. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 3. Հարևան թվերն են 674821, 674819
 4. Հաջորդող թիվն է 674821
 5. Նախորդող թիվն է 674819
 6. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
  6 7 4 8 2 0
+ 2 5 8 1 4 5
  9 3 2 9 6 5

 

  6 7 4 8 2 0
  + 8 0 8 1 3
  7 5 5 6 3 3

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
  6 7 4 8 2 0
  4 0 9 3 7
  6 3 3 8 8 3

 

 

 

 

  6 7 4 8 2 0
2 0 3 4 5 1
  4 7 1 3 6 9

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 67482000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 204678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը. 876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 204687, 624087, 482760, 720864, 872604
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.

872604, 720864, 624087, 482760, 204687

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկրորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկրորդից։

Լուծում

450։10=45

45×5=225

450+45+225=720

Պատ՝720

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 2500 է, երկրորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում

2500:10=250

2500×10=25000

2500+250+25000=27750

 

Պատ՝․  27750

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

1800×2=3600

3600+1800=5400

8000-5400=2600

Պատ՝․  2600

 

 

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

4500×2=9000

9000+4500=13500

18500-13500=5000

Պատ՝․  5000

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s