Необыкновенный олень

Впрочем, со мной случались чудеса и почище. Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил по дороге.
И вдруг прямо передо мной – олень! Стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами! Continue reading “Необыкновенный олень”

Արտասովոր եղջերուն

Ասենք ինձ հետ ավելի հրաշք բաներ են պատահել:
Գնում եմ մի անգամ անտառով և անուշ անում ճանապարհին գնած քաղցր բալը:
Հանկարծ մի եղջերու դուրս եկավ: Ամրակազմ, գեղեցիկ, ճյուղավոր պոզերով մի եղջերու:
Իսկ ինձ մոտ՝ ոչ մի գնդակ: Continue reading “Արտասովոր եղջերուն”