28.04.2020

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

15495 = 10000+5000+400+90+5

35410 = 30000+5000+400+10

64600 = 60000+4000+600

97801 = 90000+7000+800+1

654187 = 600000+50000+4000+100+80+7

485950 = 400000+80000+5000+900+50

  1. Գուշակի՛ր՝ ինչ թիվ եմ։

Երկնիշ եմ, կենտ եմ, պատիկ եմ 7-ին, թվանշաններիս գումարը 3 է։

Պատ՝  21

Երկնիշ եմ, զույգ եմ, պատիկ եմ 20-ին, թվանշաններիս գումարը 4 է։

Պատ՝  40

Եռանիշ եմ, կլոր եմ, հարյուրավորս 2 է, թվանշաններիս գումարը 7 է։

Պատ՝  250

Քառանիշ եմ կլոր եմ, բաժանվում եմ 100-ի, թվանշաններիս գումարը 1 է։

Պատ՝  1000

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

456  x 400 = 182400

4 5 6
x 4 0 0
1 8 2 4 0 0

987 x 30 = 29610

9 8 7
x 3 0
2 9 6 1 0

48 x 6000 = 288000

4 8
x 6 0 0 0
2 8 8 0 0 0

 

348 x 60 =20880

3 4 8
x 6 0
2 0 8 8 0

678 x 700 =474600

6 7 8
x 7 0 0
4 7 4 6 0 0

640 x 7 =4480

6 4 0
x 7
4 4 8 0

67800 x 5 =339000

6 7 8 0 0
x 5
3 3 9 0 0 0

78300 x 6 =469800

7 8 3 0 0
x 6
4 6 9 8 0 0

69000 x 4 = 276000

6 9 0 0 0
x 4
2 7 6 0 0 0

94600 x 9 =851400

9 4 6 0 0
x 9
8 5 1 4 0 0

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s