23․04․2020

  1. Թիվը կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը

Թիվը Մոտակա տասնյակը Մոտակա հարյուրյակը Մոտակա հազարյակը
5481 5480 5500 5000
41892 41890 41900 42000
60147 60150 60200 60000
24100 24100 24100 24000
348341 348340 348300 348000
759217 759220 759200 759000

 

  1. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:

453×5=400×5+50×5+3×5=2000+250+15=2265

862×3=800×3+60×3+2×3=2400+180+6=2586

681×4=600×4+80×4+1×4=2400+320+4=2724

923×2=900×2+20×2+3×2=1800+400+6=2206

754×6=700×6+50×6+4×6=4200+300+24=4524

365×7=300×7+60×7+5×7=2100+420+35=2555

 

  1. Որոշե՛ք, թե քանի գրամ է կշռում մեկ տանձը:

450-300=150(նարինջ)

250-150=100(տանձ)

  1. Լուծի՛ր խնդիրը:

Արկղում կա  4 բազուկ և 3 գազար : Ագարակի կենդանիներին կերակրելու համար Արամը արկղից վերցրեց 5 բանջարեղեն: Հնարավո՞ր է, որ բանջարեղեններից մեկը գազար լինի:

Պատասխան՝  այո

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s