16․04․2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 –հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունիննը

368.208 –երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382-վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր                                                                       ութսուներկու

915.874 –իննը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 –յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45×2=90

20×5=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 15
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 16
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 14
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 27
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 6

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Երեքշաբթի
Յոթ օր առաջ Չորեքշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Չորեքշաբթի

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s