15.04.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ – 346438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ –  228077
 • Հիսունհինգ հազար ութ – 55008

 • Հազար չորս հարյուր մեկ – 1401
 • Հարյուր քսան հազար հինգ – 12005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ – 499105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը – 320010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ – 50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու – 1542
 1. Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 =513281

4 9 7 8 0 2
+ 1 5 4 7 9
5 1 3 2 8 1

154978 + 95412 =250390

1 5 4 9 7 8
+ 9 5 4 1 2
2 5 0 3 9 0

450897 + 548977 =999874

4 5 0 8 9 7
+ 5 4 8 9 7 7
9 9 9 8 7 4

247009 + 489726 =736735

2 4 7 0 0 9
+ 4 8 9 7 2 6
7 3 6 7 3 5

540078 + 45970 = 586048

5 4 0 0 7 8
+ 4 5 9 7 0
5 8 6 0 4 8
 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում

2×28=56

56+28=84

84-35=49

 Պատ՝  49

 

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում

60:2=30

60+30=90

60+30+90=180

180-100=80

Պատ՝  80

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում

3×50=150

150+50=200

200-70=130

Պատ՝  130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s