11.03.2020 մաթեմ

  1. Թիվը նեկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

Օրինակ՝ 72598 = 70000+2000+500+90+8

67205 = 60000+7000+200+5

19863= 10000+9000+800+60+3

20948 =20000+900+40+8

80096 =80000+90+6

29851 =20000+9000+800+50+1

90123 =90000+100+20+3

30409 =30000+400+9 Continue reading “11.03.2020 մաթեմ”

Չարի վերջը Հովհաննես Թումանյան

Չարի վերջը

Հովհաննես Թումանյան

Լինում է մի սար,
Էն սարում մի ծառ,
Էն ծառում փչակ,
Փչակում մի բուն,

Բնում երեք ձագ,
Ու վրեն Կըկուն։
— Կո՛ւկու, կո՛ւկու, իմ կուկուներ,
Ե՞րբ պիտի դուք առնեք թևեր,
Թռչե՜ք, գնաք,
Ուրախանաք…
Երգում էր մարիկ Կկուն.
Մին էլ, ըհը՛, Աղվեսն եկավ.
— Էս սարը իմն է,
Էս ծառը իմն է,
Ծառում փչակ կա,
Փչակում՝ մի բուն,
Էս ո՞վ է եկել
Տիրացել թաքուն։
Ախ դու Կկու, հիմա՛ր Կկու, Continue reading “Չարի վերջը Հովհաննես Թումանյան”