13.03.2020 մաթեմատիկա

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։
Նախորդ թիվը Թիվ Հաջորդ թիվ
2097 2098 2099
6719 6720 6721
1985 1986 1987
2093 2094 2095
8008 8009 8010
2984 2985 2986
9011 9012 9013

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

2000 – 1 =1999

2000 – 10 = 1990

1500 –  4=1496

1500 – 40 =1460

 

1400 – 500 =900

1200 – 900 =300

3400 – 1500 =1900

2100 – 1700 =400

6300 – 2900 =3400

4500 – 1800 =2700

 

  1. Լուծել խնդիրները։

Ա․ Լեոն պիտի լուծեր 20 խնդիր: Նա լուծեց խնդիրների կեսը: Քանի՞ խնդիր մնաց լուծելու:

Լուծում

20։2=10

Պատ՝ 10

 

Բ․ Եվան պատրաստեց 80 օղաբլիթ: Օղաբլիթների կեսը բերեց դպրոց: Քանի՞ օղաբլիթ  Եվան թողեց տանը:

Լուծում

80:2=40

Պատ՝ 40

Գ․ Դավիթն ուներ 2400 դրամ: Նա իր գումարի կեսը տվեց Լիլիին: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դավթի մոտ:

Լուծում

2400:2=1200

Պատ՝ 1200

Դ․ Միլենայի տնից մինչև տատիկի տուն 1600 մ է: Միլենան անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում

1600:2=800

Պատ՝ 800

Ե․ Ուղղանկյան երկարությունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը 7 սմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում

25-7=18

2x(25+18)=86

Պատ՝ 86սմ

Զ․ Քառակուսու կողմի երկարությունը 20 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում

20x4=80

Պատ.՝ 80սմ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s