12.03.2020 մաթեմատիկա

  1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ քառանիշ թիվը։

4235-5432

6097-9760

7129-9721

  1. Հաշվի՛ր:

4589 – 3589 =1000

4 5 8 9
3 5 8 9
1 0 0 0

 

3986 – 2985 =1001

3 9 8 6
2 9 8 5
1 0 0 1

 

2340 + 7652 =9992

2 3 4 0
+
7 6 5 2
9 9 9 2

 

2308 + 3097=5405

2 3 0 8
+
3 0 9 7
5 4 0 5

3480 + 1214 =4694

7651 – 3240 =4411

9853 – 3512 =6341

  1. Կազմի՛ր արտահայտություններ և գտի՛ր՝
  • 250 և 130 թվերի գումարի և 280-ի տարբերությունը:

(250+130)-280=100

  • 60 և 10 թվերի քանորդի և 9-ի արտադրյալը:

(60:10)x9=54

  • 50 և 2 թվերի արտադրյալի և 95 թվերի տարբերությունը:

(50×2)-95=5

  • 42 և 3 թվերի արտադրյալի և 102-ի տարբերությունը:

(42×3)-102=126-102=24

  • 120 և 60 թվերի քանորդի և 39-ի գումարը:

(120:60)+39=41

  • 100 և 2 թվերի քանորդի և 2-ի արտադրյալը:

(100:2)x2=100

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Քառակուսու կողմի երկարությունը 64 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում՝

4×64=256սմ=2մ 56սմ

Պատ.՝  2մ 56սմ

Բ. Ուղղանկյան երկարությունը 52 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 48 սմ: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝

2x(52+48)=200սմ=


Պատ.՝

Գ. Հողամասի երկարությունը 250 մ է, իսկ լայնությունը՝ 400 մ: Քանի՞ մետր ցանկապատ է անհրաժեշտ հողամասը ցանկապատելու համար:

Լուծում՝

2x(250+400)=2×650=1300մ


Պատ.՝ 1300մ

Դ. Եռանկյան մի կողմը 5 սմ է, մյուս կողմը՝ 15 սմ, իսկ երրորդ կողմը՝ երկրորդից 5 սմ-ով կարճ է: Հաշվի՛ր նրա պարագիծը:

Լուծում՝

5+15+(15-5)=30սմ


Պատ.՝ 30սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s