Հիշողություն

Ղազարոս Աղայան

Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Մեկ անգամ էր նա բույն շինել
Եվ շատ անգամ կարկատել,
Բայց այս անգամ վերադարձին
Բույնն ավերակ էր գտել:


Այժմ նորից բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Նա հիշում էր անցած տարին
Իր սնուցած ձագերին,
Որոնց ճամփին հափշտակեց
Արյունարբու թշնամին:


Բայց նա կրկին բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Կապույտով ներկված բառերն առանձնացրո՛ւ և հոմանիշ (իմաստով մոտ) բառեր գրի’ր:

Օրինակ՝

կպցնել-ամրացնել

շինել-կառուցել

ավերակ-քանդված

սնուցել-կերակրել

հափշտակել-գողանալ

կրկին-նորից

  1. Ծիծեռնակն ի՞նչ էր անում:

Ծիծեռնակը երգում էր և բույն էր շինում։

  1. Ինչպիսի՞ն էր ծիծեռնակը:

Ծիծեռնակը աշխատասեր էր։

  1. Առանձնացրո՛ւ բանաստեղծության քեզ համար ամենասիրելի քառատողն ու վերնագրի՛ր:
  2. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր և սյունակներում առանձնացրո՛ւ համապատասխան հարցերին պատասխանող բառեր:
Ի՞նչ Ի՞նչ էր անում
Ծիծեռնակ Երգում էր
Բույն Շինում էր
Ձագ Հիշում էր
շյուղ Կարկատում էր
թշնամի Կպցնում էր
ավերակ Սնուցում էր
Ճամփա Գտնում էր
Տարի Հափշտակում էր
Վերադարձ
  1. Շարունակի՛ր հորինել՝ փակագծերի հարցերը փոխարինելով համապատասխան բառերով: Չմոռանա՛ս վերնագիր գրել:

Աշխատասեր Ծիծեռնակը

Կար- չկար մի (ինչպի՞սի) աշխատասեր ծիծեռնակ կար: Նա շատ էր սիրում (ի՞նչ անել) բույն շինել:  Մի անգամ նա որոշեց (ի՞նչ անել) նորոգել և կարկատել հին բույնը։ Ծիծեռնակը սիրում էր երգելով աշխատել։ Ծիծեռնակը բնում պահում էր իր ձագուկներին և կերակրում նրանց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s